Chương trình / Dịch vụ

Nhạc cụ

Thanh nhạc

Nghệ thuật sân khấu

Nghệ thuật thị giác

Chương trình học nghề mỹ thuật

Chương trình Học nghề Mỹ thuật cung cấp những trải nghiệm chuyên biệt ngoài chương trình giảng dạy nghệ thuật, âm nhạc và kịch thông thường cho một số học sinh trung học phổ thông (học sinh lớp 10, 11 hoặc 12 đang lên). Các cơ hội cho sinh viên có thể bao gồm các tác phẩm hòa tấu, các lớp học tổng thể, tham dự các buổi diễn tập và biểu diễn chuyên nghiệp, các khóa học bảo tàng, hướng dẫn nhóm nhỏ, hội thảo, cơ hội triển lãm và biểu diễn.

Hợp xướng danh dự tiểu học (học sinh lớp 5)

Ban nhạc, dàn nhạc và hợp xướng trường trung học danh dự Honors & Jr.

Giải thưởng nghệ thuật học thuật (Đơn vị liên kết khu vực)

Dự án Nhân văn

Dự án Nhân văn là Trường Công lập Arlington '(APS) chương trình nghệ sĩ trong trường học.