Thông tin liên hệ nhân viên

Trung tâm giáo dục Syphax
Đại học Washington
Arlington, VA 22204
Số điện thoại 703-228-6170

Theo dõi chúng tối trên Twitter @APSNghệ thuật
Theo dõi chúng tôi trên Instagram @Apsnghệ thuật

Pam Farrell
Giám sát Giáo dục Nghệ thuật
Pam.Farrell @apsva.us
703-228-6170

Kelly Breedlove
Chuyên gia Giáo dục Nghệ thuật / Học nghề Mỹ thuật
Kelly.Breedlove @apsva.us
703-228-6171

Christopher Monroy
Dự án Nhân văn / Điều phối viên Chương trình Âm nhạc Danh dự
Christopher.Monroy @apsva.us
703-228-6299

Michelle Scott
Chuyên viên hành chính
Michelle.Scott @apsva.us
703-228-6170