Nghệ thuật sân khấu

logo nhà hát

Triết học

Nghệ thuật Sân khấu kết hợp nhiều ngành, bao gồm diễn xuất, nghệ thuật thị giác, âm nhạc, chuyển động và văn học. Trong các lớp Nghệ thuật Sân khấu, học sinh khám phá và nghiên cứu kinh nghiệm của con người thông qua một quá trình nghệ thuật.

Nghệ thuật Sân khấu được giảng dạy tại Trường Công lập Arlington vì chúng giúp học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và thể chất hiệu quả, cho phép học sinh truyền đạt ý tưởng một cách hiệu quả, đồng thời giúp các em phát triển sự đánh giá cao và khoan dung đối với kinh nghiệm và quan điểm của người khác. Kỷ luật cá nhân cần thiết trong Nghệ thuật Sân khấu giúp tăng khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề của học sinh. Học sinh học cách làm việc hợp tác với những người khác để đạt được mục tiêu thẩm mỹ, và trong khi làm như vậy, phát triển bản chất sáng tạo và thẩm mỹ của riêng họ.

 Tiêu chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn học tập của Virginia