Nghệ thuật thị giác

logo nghệ thuật thị giácTRIẾT HỌC

Nghệ thuật là một phần thiết yếu của lịch sử loài người; nó là một phương tiện truyền đạt ý tưởng trong một xã hội đa văn hóa. Giáo dục nghệ thuật nâng cao nhận thức cảm thụ, quá trình nhận thức, năng lực thẩm mỹ và kỹ năng ứng phó với cuộc sống. Trải nghiệm nghệ thuật liên ngành thúc đẩy một xã hội có thị giác và hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân.

Giáo dục nghệ thuật thị giác là một phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của Trường Công lập Arlington