Thanh nhạc

Biểu trưng âm nhạc

TRIẾT HỌC

Giáo dục Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong chương trình chính khóa. Hướng dẫn chính thức về âm nhạc cung cấp cho học sinh những trải nghiệm độc đáo không được dạy trong các lĩnh vực cốt lõi khác. Âm nhạc, như một bộ môn rời rạc, cung cấp những công cụ mạnh mẽ để biểu đạt. Những công cụ này giúp chúng ta có thể kết nối trí tuệ và cảm xúc, mang ý nghĩa và vẻ đẹp vào cuộc sống của chúng ta.

Việc nghiên cứu âm nhạc góp phần nâng cao nhận thức và sự tôn trọng đối với cộng đồng toàn cầu và xã hội đa nguyên mà chúng ta đang sống. Việc nghiên cứu âm nhạc dưới góc độ lịch sử và văn hóa cung cấp nền tảng để hiểu về hiện tại cũng như tương lai. Biểu diễn âm nhạc giúp nâng cao lòng tự trọng, xây dựng kỷ luật bản thân và củng cố các giá trị xã hội như hợp tác, cam kết và làm việc hướng tới mục tiêu chung. Đây là tất cả những phẩm chất cơ bản làm nền tảng cho hệ thống giáo dục của chúng ta.

Giáo dục Âm nhạc tại Trường Công lập Arlington cung cấp cho học sinh sự hướng dẫn về tất cả các khía cạnh của âm nhạc: hát, chơi, di chuyển, đọc, nghe, phân tích, sáng tạo và biểu diễn.

Ở Arlington, các nhà giáo dục âm nhạc tăng cường giảng dạy thông qua các ứng dụng khác nhau của công nghệ, tham gia vào giáo dục thường xuyên và theo đuổi các phương pháp sư phạm cải tiến. Các tài năng phong phú và đa dạng trong cộng đồng của chúng tôi được khai thác thông qua các nghệ sĩ đến thăm từ Dự án Nhân văn. Trường Công lập Arlington cố gắng đào tạo tất cả học sinh đến trình độ cao nhất về kỹ năng và kiến ​​thức âm nhạc tương xứng với tài năng và khả năng.

Các cơ hội bổ sung cho sự tham gia của sinh viên có sẵn. Spanish Chorus mở cửa cho bất kỳ ca sĩ lớp hai hoặc lớp ba quan tâm. Các ứng dụng được phân phát cho từng trường tiểu học vào tháng Chín. Hợp xướng Danh dự Tiểu học cho lớp năm và Hợp xướng Danh dự Trung học Cơ sở cho các lớp sáu, bảy và tám nhận học sinh qua buổi thử giọng vào mùa Thu của năm. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập phần Ban nhạc, Dàn nhạc và Hợp xướng Danh dự của trang web Giáo dục Nghệ thuật.

Chương trình tiểu học
Chương trình hợp xướng phụ
Tiêu chuẩn quốc gia
Tiêu chuẩn học tập của Virginia