Ranh giới (Khu vực tham dự) Công cụ định vị

Tất cả các địa chỉ trong Quận Arlington được chỉ định cho một APS trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các công cụ định vị ranh giới có thể tìm kiếm được sử dụng để xác định trường học khu vực lân cận của con bạn cho năm học này và cũng xác định số đơn vị kế hoạch của bạn.

Nếu có thắc mắc hoặc trợ giúp về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với Trường học và Quan hệ cộng đồng theo số 703-228-6005.

* Xin lưu ý rằng thay đổi ranh giới trung học cơ sở và trung học phổ thông được Hội đồng Nhà trường phê duyệt vào ngày 2 tháng 2021 năm XNUMX đã được cập nhật trong bộ định vị ranh giới.

Tài liệu