Ngân sách tài chính trước đây

Ngân sách năm tài chính 2016

Phát triển ngân sách năm tài chính 2016

Phản hồi của cộng đồng

Kết quả Khảo sát Truyền thông Ngân sách

Khảo sát Truyền thông Ngân sách được thực hiện từ ngày 10 tháng 27 đến ngày XNUMX tháng XNUMX trên APS trang web và kết quả của cuộc khảo sát có thể được xem trong PDF dưới đây. Cuộc khảo sát này không nhằm mục đích là một cuộc khảo sát dựa trên thống kê mà nó được thiết kế để cung cấp cho chúng tôiapsquan điểm của cộng đồng và cung cấp một số hướng dẫn cho quá trình truyền thông ngân sách trong những tháng tiếp theo.

Kết quả Hộp đề xuất Ngân sách

Hộp Đề xuất Ngân sách đã được mở vào mùa thu này để thu thập phản hồi kết thúc mở về các đề xuất phát triển ngân sách. Bạn có thể xem kết quả bên dưới.

Thông báo & Ghi chú cuộc họp trước

Ngày 10 tháng XNUMX Diễn đàn chung với Hội đồng Quản trị Quận

Các cuộc họp của Ban kiểm âm

Thông báo Ngân sách cho Hội đồng Quận

Thông tin cuộc họp các bên liên quan chính


Ngân sách năm tài chính 2015

Cập nhật ngân sách


Ngân sách năm tài chính 2014


Ngân sách năm tài chính 2013


Ngân sách năm tài chính 2012

Cập nhật Ngân sách 2012


Ngân sách năm tài chính 2011


Ngân sách năm tài chính 2010


Ngân sách năm tài chính 2009


Ngân sách năm tài chính 2008

Ngân sách 416.6 triệu đô la của Trường Công lập Arlington cho năm học 2007-08 (FY 2008) tiếp tục và tăng cường nỗ lực để đạt được các mục tiêu của Kế hoạch Chiến lược: nâng cao thành tích cho tất cả mọi người; loại bỏ gaps giữa các nhóm sinh viên nhất định; tạo điều kiện đáp ứng năng khiếu, sở thích và thách thức của từng học sinh; và xây dựng mối quan hệ hiệu quả với phụ huynh và cộng đồng.


Ngân sách năm tài chính 2007

Khi Hội đồng Nhà trường thông qua Kế hoạch Chiến lược 2005-2011, Trường Công lập Arlington chính thức đưa ra kế hoạch chi tiết cho sáu năm tới. Được soạn thảo thông qua sự làm việc tận tâm và sự hưởng ứng của vô số phụ huynh và người dân, kế hoạch mới được xây dựng dựa trên những kết quả đáng khích lệ từ kế hoạch sáu năm trước đó nhằm thiết lập một khuôn khổ mới trong đó toàn bộ hệ thống trường học sẽ làm việc trong những năm tới để phục vụ trẻ em của Arlington và gia đình thậm chí còn tốt hơn. Kế hoạch hứa hẹn sẽ tiếp tục những sáng kiến ​​đó đã cải thiện việc học của học sinh, được nâng cao bởi những thay đổi sẽ xây dựng và làm cho những sáng kiến ​​đó hiệu quả hơn. Ngân sách FY 2007 cấu thành biểu hiện tài chính của Kế hoạch Chiến lược 2005-2011 của chúng tôi.


Ngân sách năm tài chính 2006

Ngân sách được Thông qua cho năm tài chính 2006 được phát triển với một mục tiêu cơ bản: tiếp tục xây dựng động lực cho sự xuất sắc trong giảng dạy và thành công của học sinh. Kể từ khi thông qua Kế hoạch Chiến lược hiện tại vào năm 1999, Hội đồng Nhà trường đã đưa ra một số sáng kiến ​​thành công để đạt được mục tiêu nâng cao thành tích học tập cho tất cả học sinh và loại bỏ gaps về thành tích dành cho học sinh da đen và gốc Tây Ban Nha. Do đó, ngân sách năm tài chính 06 tập trung vào việc tiếp tục thúc đẩy hướng tới sự xuất sắc bằng cách xây dựng hồ sơ về tiến độ và cải tiến ổn định.


Ngân sách năm tài chính 2005

Ngân sách của Trường Công lập Arlington năm tài chính 2005 trình bày ngân sách hàng năm để cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ do Trường Công lập Arlington cung cấp cho học sinh, gia đình của họ, và những cư dân khác của Quận Arlington. Nó bao gồm thông tin tóm tắt về bảy quỹ bao gồm ngân sách hoạt động do Trường Công lập Arlington quản lý.