Hướng dẫn của WABE

Hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục Khu vực Washington là một báo cáo thống kê được lập hàng năm, so sánh mức lương, ngân sách, chi phí cho mỗi học sinh và sĩ số lớp học trong khu vực.

(Tất cả ở định dạng PDF)