Lịch học

Lịch trực tuyến (Có đăng ký iCal và Google)

Lịch năm học 2021-22 được thông qua

  • Lịch học năm học 2021-22 Được thông qua vào ngày 3 tháng 2020 năm XNUMX
  • Lưu ý: Hội đồng Nhà trường đã chấp thuận việc sắp xếp lại lịch của Trường Tiểu học Barcroft với lịch của tất cả các lịch khác APS các trường tiểu học, bắt đầu từ năm học 2021‐22.

Lịch năm học 2020-21 được thông qua