Thực tập sinh viên

APS cung cấp cơ hội thực tập cho giáo viên sinh viên, quan sát / trải nghiệm thực địa, tư vấn học đường, công tác xã hội, nhà tâm lý học trường học, và nhiều hơn nữa. Vui lòng sử dụng các liên kết ở bên trái để khám phá các tùy chọn có sẵn, quy trình đăng ký và thời hạn.