Dạy thế hệ

MỌI NỀN. MỌI THỨ TỐT. MỌI CƠ HỘI.

Dạy tại APS để nâng cao thế hệ tiếp theo của các nhà lãnh đạo thế giới.

 • Khối trường công đạt giải thưởng cao nhất ở Virginia
 • Bồi thường cạnh tranh và lợi ích
 • Nâng bậc lương cho giáo viên
 • Đa dạng sinh viên
 • Cam kết Công bằng và Hòa nhập
 • Vài phút từ Washington, DC
 • Lợi ích đi lại
 • $ 2500 Khoản vay không tính lãi
 • Hỗ trợ học phí
 • Hỗ trợ Chứng nhận Hội đồng Quốc gia
 • Chương trình Thăng tiến Nghề nghiệp (CAP)
 • Huấn luyện và Cố vấn
 • Nhóm thuần tập sau đại học được tài trợ

Xây dựng sự nghiệp của bạn tại APS!

APS Thuê giáo viên Tờ rơi 2021.2022 Ảo