Liên lạc với hội đồng trường

Bằng văn bản

Một bản sao của tất cả các thư từ nhận được được cung cấp cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị. Vui lòng bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ e-mail.

email - bảng@apsva.us

US Mail - Trung tâm Giáo dục Syphax, 2110 Washington Blvd, Arlington, Virginia 22204

Bằng điện thoại

Gọi 703-228-6015 để để lại tin nhắn thư thoại cho Hội đồng quản trị hoặc cá nhân thành viên Hội đồng quản trị. Tin nhắn phải bao gồm tên đầy đủ của người gọi và số điện thoại tốt nhất để gọi lại.

Bằng cuộc họp

Gặp gỡ với một thành viên Hội đồng quản trị trong Giờ làm việc mở cửa của Ban giám hiệu.

Các thành viên Hội đồng Trường cũng sẵn sàng gặp gỡ các nhóm nhỏ hoặc cá nhân để thảo luận về các vấn đề hoặc vị trí theo hẹn. Để lấy hẹn, hãy gọi 703-228-6015. Xem hiện tại Các nhiệm vụ liên lạc với trường và chương trìnhNhiệm vụ liên lạc của Hiệp hội hành chính.

Các cuộc họp chính thức của hội đồng trường

Họp Ban giám hiệu thường được tổ chức hai lần một tháng vào các ngày Thứ Năm trong Phòng Nội trú của Trung tâm Giáo dục Syphax.

Các thành viên cộng đồng muốn phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Nhà trường phải đăng ký điện tử. Xin vui lòng đi đến Đăng ký để nói chuyện tại một cuộc họp Hội đồng trường trang để chỉ đường. Diễn giả sẽ có tối đa hai (2) phút để phát biểu trước Ban Giám hiệu.

Nhấn vào đây trước Thông tin thêm về cách liên hệ với Ban giám hiệu.

Ở lại đến ngày

Đăng ký Thông báo và Cập nhật về Chương trình làm việc của Ban Giám hiệu

  • Họ tên * Yêu cầu
  • E-mail * Yêu cầu
  • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.