Giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật và người lớn

Bạn quan tâm đến việc đăng ký các lớp Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp?
Xem video của chúng tôi:

Thông tin về Khóa học Trung học cơ sở

Thông tin khóa học trung học

Thông tin khóa học của Trung tâm nghề nghiệp Arlington


Giáo dục nghề nghiệp, kỹ thuật và người lớn (CTAE) chuẩn bị cho thanh niên và người lớn cho một loạt các nghề nghiệp có mức lương cao, kỹ năng cao, nhu cầu cao bằng cách cung cấp cho sinh viên đại học và nghề nghiệp sẵn sàng có việc làm, công việc cụ thể, kỹ năng kỹ thuật. Triết lý của CTAE là cung cấp cơ hội học tập suốt đời cho sinh viên ở mọi lứa tuổi cư trú tại Arlington.

Sứ mệnh của CTAE là cung cấp dịch vụ cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông và người lớn. Tìm hiểu thêm về:

ảnh chụp màn hình của video podcast
Nghe podcast của chúng tôi


@APS_CTAE

APS_CTAE

Arlington CTAE

@APS_CTAE
Học sinh Williamsburg Lớp 8 Hệ thống Công nghệ đã làm các trạm rửa tay rảnh tay cho giáo viên và học sinh điểm vào trường. https://t.co/e02p1uxMTN
Xuất bản ngày 07 tháng 21, 7 29:XNUMX sáng
                    
APS_CTAE

Arlington CTAE

@APS_CTAE
Học sinh CTE cấp 2 quay lại Trung tâm Hướng nghiệp Arlington để được hướng dẫn lai / trực tiếp. https://t.co/mWZIUQGSpl
Xuất bản ngày 12 tháng 21 năm 9 23:XNUMX sáng
                    
APS_CTAE

Arlington CTAE

@APS_CTAE
Video này cung cấp một cái nhìn ngắn gọn về các sinh viên CTE đã trở lại để được hướng dẫn trực tiếp tại Trung tâm Hướng nghiệp Arlington. https://t.co/tTDwSku5lE
Xuất bản ngày 12 tháng 21 năm 9 09:XNUMX sáng
                    
Theo