Các khóa học CTE của Trung tâm Hướng nghiệp Arlington

Các khóa học của Trung tâm nghề nghiệp Arlington

Tất cả các khóa học được cung cấp tại Trung tâm Hướng nghiệp có thể được tìm thấy trong Chương trình học Trung học phổ thông cho SY 2021-2022. Đăng ký các lớp học trong Naviance. Cố vấn trường học của bạn có thể giúp bạn.

Sử dụng các liên kết bên dưới để xem qua video về các lớp học được cung cấp tại Trung tâm Hướng nghiệp.

Nông nghiệp

 Kinh doanh & CNTT

 Truyền thông kỹ thuật số

 Khoa học Gia đình & Tiêu dùng

 Sức khỏe & Khoa học Y tế

 Dịch vụ Con người & Công cộng

 Giáo dục công nghệ

  • Bản vẽ có sự hỗ trợ của máy tính (CAD)
  • Kỹ thuật

Thương mại & Công nghiệp