Sự kiện CTE

CTE là gì? || ¿Qué es CTE?  2/02/2021 || 02/2/2021: 6: 30-7: 30 chiều  Liên kết / Vị trí Nhóm MS ghi âm
CTE Ở Trường Trung Cấp || Educación técnica y profesional (CTE) en la escuela intermedia 2/09/2021 || 09/2/2021: 6: 30-7: 30 chiều  Liên kết / Vị trí Nhóm MS ghi âm
CTE at the High School || Educación técnica y profesional (CTE) en la escuela secundaria 2/23/2021 || 23/2/2021: 6: 30-7: 30 chiều  Liên kết / Vị trí Nhóm MS ghi âm
CTE tại Trung tâm Hướng nghiệp Arlington || Educación técnica y profesional (CTE) en el Centro de Carreras de Arlington

Ngày mới!

3/02/2021 || 02/3/2021: 6: 30-7: 30 chiều 

Liên kết / Vị trí Nhóm MS Đây

 

Sự kiện CTE

 

SY2020-2021-CTE-Month-Flyer Tiếng Tây Ban Nha

Lịch tháng của CTE 2021 [1]

Lịch tháng của CTE 2021 [1]