Mục tiêu Phục vụ cho Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

Mục tiêu Phục vụ cho Học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở

  • Phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ hội tiếp xúc với nhiều loại công việc và nghề nghiệp để họ có thể bắt đầu khám phá các ứng dụng sở thích và tài năng của bản thân vào thế giới công việc trong tương lai.
  • Phối hợp và tạo điều kiện tạo cơ hội cho học sinh trung học cơ sở khám phá những sở thích và năng khiếu nghề nghiệp tiềm ẩn.
  • Xây dựng tài liệu và phối hợp cung cấp các hướng dẫn cơ bản về kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp thông qua việc liên kết các kỹ năng học thuật với các ứng dụng thực nghiệm.
  • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc giới thiệu các tài liệu và kinh nghiệm học tập bắt đầu chuẩn bị cho học sinh trung học cơ sở để trở thành công dân có trách nhiệm thông qua các phương pháp giảng dạy thúc đẩy làm việc theo nhóm; kĩ năng giao tiếp; khả năng lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành một dự án; và các kỹ năng khác thúc đẩy việc học trong tương lai.
  • Phối hợp và hỗ trợ cung cấp quá trình chuyển tiếp liền mạch cho học sinh trung học cơ sở lên trung học phổ thông thông qua các chương trình ngoại khóa liên kết, cơ hội tham gia học tập phục vụ và phục vụ cộng đồng, và các cơ hội nâng cao nhận thức nghề nghiệp khác cho cả học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.