Trợ giúp thiết bị học tập kỹ thuật số

APS đã phát triển một số mẹo và hướng dẫn khắc phục sự cố để các gia đình sử dụng tại nhà. Thực hiện một số cách khắc phục sự cố cơ bản tại nhà có thể giúp thiết bị của bạn hoạt động trở lại nhanh hơn nhiều. Các liên kết này có thể hướng dẫn bạn qua một số bước đơn giản. Trong trường hợp bạn không thể giải quyết vấn đề, bạn có thể liên hệ với trường bằng địa chỉ trợ giúp kỹ thuật của trường bạn.