Hub

trung tâmỨng dụng Hub cho phép APS để gửi các bản cập nhật và tìm iPad nếu nó bị mất hoặc bị đánh cắp. Các thiết bị của sinh viên phải được đăng nhập vào Hub để hoạt động chính xác.

 

Cách đăng nhập vào Hub:

  1. Xác định vị trí và nhấn vào biểu tượng hình trên.
  2. Nếu bạn thấy một thông báo bật lên, hãy nhấn vào “Cho phép” hoặc “Luôn cho phép”.
  3. Đăng nhập:
    1. Tên người dùng: số thẻ sinh viên
    2. Mật khẩu: của sinh viên APS mật khẩu
  4. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào nút màu đen có nội dung “Tôi hiểu”.
  5. Trên màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào nút màu đen có nội dung “OK”.
  6. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Đóng ứng dụng.