Đặt GlobalProtect Gateway trên MacBook Airs

Trong một số trường hợp, bạn có thể cần đặt lại GlobalProtect Gateway để giải quyết các sự cố kết nối. Sử dụng các bước sau để thay đổi GlobalProtect Gateway. Bạn có thể cần lặp lại quá trình này một vài lần để có được kết nối ổn định.

1) Nhấp vào biểu tượng GlobalProtect

2) Chọn một cổng khác với các cổng có sẵn từ danh sách thả xuống.

Đặt GlobalProtect Gateway trên MacBook Airs
Nếu bạn không thấy danh sách các cổng hoặc để làm mới danh sách bất kỳ lúc nào, hãy hoàn thành ba bước sau và sau đó lặp lại hai bước đầu tiên.

a) Nhấp vào biểu tượng GlobalProtect trong thanh công cụ

b) Nhấp vào ba thanh ở góc trên bên phải và chọn Làm mới kết nối

Đặt GlobalProtect Gateway trên MacBook Airs
c) Nhấp vào Ok Đặt GlobalProtect Gateway trên MacBook Airs