Cập nhật iOS

APS nhân viên kỹ thuật thường cập nhật hệ điều hành thiết bị sinh viên (iOS, OSX) như một phần của quá trình bảo trì thiết bị hàng năm của chúng tôi. Do COVID-19, APS có thể không thực hiện được chức năng này và bạn có thể được yêu cầu hỗ trợ. APS sẽ liên hệ với bạn nếu bạn cần cập nhật iOS trên thiết bị của con bạn.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt.
  2. Nhấn: Chung> Cập nhật phần mềm> Tải xuống và cài đặt.(Chỉ khả dụng nếu có bản cập nhật. Nếu bạn không thấy thông báo này, iPad của bạn đã được cập nhật.)
  3. Màn hình iPad của bạn sẽ chuyển sang màu đen, sau đó quay lại màn hình khóa khi cập nhật xong.

iOS_Settings

iOS_Update