Triết lý Montessori

Art.jpgTuy nhiên, để hỗ trợ cuộc sống, để nó tự do, tự nó mở ra, đó là nhiệm vụ cơ bản của nhà giáo dục. (Maria Montessori)

Chương trình Montessori cung cấp cách tiếp cận liên ngành, dựa trên khám phá để học tập. Chương trình dựa trên triết lý học tập phát triển từ niềm tin rằng trẻ em là những người học tự nhiên và việc học tập diễn ra tốt nhất trong một môi trường được nuôi dưỡng, chuẩn bị để thúc đẩy sự tìm hiểu hợp tác tự phát. Phương pháp giảng dạy phát triển từ triết lý này nuôi dưỡng trẻ cảm giác an toàn, tự tin và độc lập, giúp trẻ phát triển thành những người tôn trọng và quan tâm đến bản thân, người khác, môi trường và mọi sự sống. Giáo viên Montessori giải quyết các nhu cầu về thể chất, tình cảm, xã hội, tinh thần, thẩm mỹ và nhận thức khi họ hướng dẫn học sinh phát triển kỷ luật nội tâm, sự phối hợp, sự tập trung, ý thức trật tự và độc lập.

  • Nhóm nhiều độ tuổi trong mỗi lớp học cung cấp một khung cảnh giống như gia đình, nơi việc học tập có thể diễn ra một cách tự nhiên và hợp tác
  • Lớp học Montessori là một cộng đồng làm việc của trẻ em và người lớn với khả năng giải quyết vấn đề liên tục, dạy trẻ từ nhỏ và xã hội hóa.
  • Phương pháp Montessori dựa trên quan sát khoa học. Phần lớn việc đánh giá học sinh là thông qua quan sát của giáo viên.
  • Phương pháp Montessori đề cập đến sự tương tác của trẻ em, giáo cụ Montessori và giáo viên Montessori.
  • Triết lý Montessori coi trọng tất cả các loại trí thông minh và phong cách học tập. Các môn học được đan xen, không được dạy tách biệt, và trẻ em được tự do làm việc và phát triển theo tốc độ của riêng mình với các tài liệu mà chúng đã chọn, một mình hoặc với những người khác.
  • Trẻ em trong môi trường Montessori có thể học theo nhiều cách khác nhau: học cá nhân với giáo viên, học nhóm nhỏ với giáo viên, học nhóm lớn với giáo viên, học từ một đứa trẻ khác và quan trọng nhất là có thể quan sát những đứa trẻ khác của nhiều lứa tuổi làm việc.
  • Mục đích của phương pháp là hỗ trợ trẻ hình thành thói quen tập trung, chủ động, bền bỉ và vui vẻ trong học tập để trẻ có thể phát huy hết khả năng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống và trở thành những người học hỏi suốt đời.
  • Nguyên tắc chỉ đạo là tự do trong giới hạn.

Để biết thêm thông tin về chương trình Montessori, hãy truy cập các liên kết sau: