Nguồn lực

Tài nguyên gia đình Pre-K cho gia đình

https://www.apsva.us/school-year-2020-21/

Thông tin bổ sung về Chương trình Montessori

 • Maria Montessori: Cuộc sống và công việc của cô ấy của EM Standing (tháng 1998 năm XNUMX).
 • Montessori Today: Phương pháp tiếp cận toàn diện để giáo dục từ sơ sinh đến trưởng thành của Paula P. Lillard (tháng 1996 năm XNUMX).
 • Montessori ngay từ đầu: Đứa trẻ ở nhà, từ sơ sinh đến ba tuổi bởi Paula Polk Lillard và Lynn Lillard Jessen (tháng 2003 năm XNUMX)
 • Montessori Khoa học đằng sau Thiên tài của Angeline Stoll Lillard, An Vu (Nhiếp ảnh gia), (2005)
 • Maria Montessori: Tiểu sử bởi Rita Kramer (1976)
 • Hiệp hội giáo viên Montessori Bắc Mỹ
  (NAMTA) http://www.montessori-namta.org
 • Hiệp hội Montessori Internationale (AMI) http://www.montessori-ami.org/
 • Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ (AMS) được thành lập vào năm 1960 để làm cơ sở cho phong trào Montessori ở Hoa Kỳ. http://www.amshq.org/

APS Nguyên tắc vệ sinh

Q. “Được huấn luyện về nhà vệ sinh” nghĩa là gì?
A. Được chấp nhận vào các Chương trình Montessori Tiểu học, VPI và Cộng đồng Đồng đẳng (dành cho trẻ 3-5 tuổi) dành cho những trẻ đã được huấn luyện đi vệ sinh. Phòng Giáo dục Mầm non hiểu rằng được huấn luyện đi vệ sinh là một kỹ năng phát triển mà trẻ em đạt được ở các độ tuổi khác nhau và thông báo cho phụ huynh để lựa chọn các lựa chọn trường mầm non này chỉ khi con họ được đào tạo về nhà vệ sinh.

Chương trình Montessori Primary, VPI và Community Peer không cung cấp nhân viên cũng như không có cơ sở vật chất để cung cấp đào tạo về nhà vệ sinh cho trẻ em trừ khi con bạn có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa, Kế hoạch Mục 504 hoặc Kế hoạch Chăm sóc Y tế chỉ ra những điều kiện cụ thể để đi vệ sinh.

Một đứa trẻ được huấn luyện đi vệ sinh:

 • Mặc đồ lót vào ban ngày ở trường và ở nhà
 • Cho biết nhu cầu sử dụng phòng tắm
 • Sử dụng phòng tắm một cách độc lập
 • Có thể cởi bỏ hầu hết quần áo và mặc lại quần áo khi cần thiết.
  Tai nạn về nhà vệ sinh được cho là hiếm khi xảy ra. Một đứa trẻ chưa được coi là đi vệ sinh được huấn luyện để APS các chương trình mầm non nếu đứa trẻ bị 8 lần đi vệ sinh trở lên trong tháng đầu tiên đi học.
 • Nhận thức của trẻ về nhu cầu sử dụng nhà vệ sinh
 • Khả năng tự cởi quần áo trước khi sử dụng nhà vệ sinh
 • Số vụ tai nạn xảy ra trong tháng đầu năm học như đã nêu ở trên

Tài nguyên đào tạo nhà vệ sinh cho gia đình

Mẹo đào tạo nhà vệ sinh: Các bước hướng tới sự độc lập của nhà vệ sinh
https://connectability.ca/2011/03/14/steps-towards-toileting-independence/
https://www.seattlechildrens.org/health-safety/keeping-kids-healthy/development/toliet-potty-training/