Cảnh báo Khẩn cấpĐể biết thông tin cập nhật về Hoạt động nhóm, hãy truy cập www.apsva.us/aquatics. Để biết thông tin về các chương trình và hoạt động của Quận Arlington, hãy truy cập www.arlingtonva.us.

Nói chung, APS sẽ chỉ đăng / gửi tin nhắn nếu có thay đổi về trạng thái hoạt động bình thường. Đối với các tình huống mà mọi thứ đều mở / hoạt động theo lịch trình bình thường, chúng tôi sẽ không gửi hoặc đăng thông báo.


Quy trình thời tiết mùa đông - nhấp vào liên kết bên dưới để xem phiên bản văn bản

Xem phiên bản văn bản thuần túy
Tiếng Tây Ban Nha  |  Mông Cổአማርኛ |   Ả rập


Mã khẩn cấp về tuyết - sử dụng liên kết văn bản để biết thông tin

Xem phiên bản văn bản thuần túy
Tiếng Tây Ban Nha  |  Mông Cổአማርኛ |   Ả rập

Tìm hiểu thêm trong Các câu hỏi thường gặp


TÀI NGUYÊN