Engage with APS

Yêu cầu phản hồi

2022-23 Tùy chọn lịch năm học

APS đang tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng từ các gia đình, nhân viên và các thành viên cộng đồng về việc phát triển Lịch Năm học 2022-23.

APS đang tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp của cộng đồng từ gia đình, nhân viên và các thành viên cộng đồng về việc phát triển Lịch Năm học 2022-23, liên quan đến Lịch tùy chọn 1Lịch tùy chọn 2.

Cuộc khảo sát được mở từ ngày 18 tháng 29 đến tháng 2021. Ngày XNUMX năm XNUMX.

Làm khảo sát


Thông tin phản hồi chung

Vui lòng chia sẻ các đề xuất chung của bạn và đầu vào về các sáng kiến ​​khác nhau của chúng tôi, bằng cách điền vào biểu mẫu bên dưới.

Engage with APSCHO CHÚNG TÔI BIẾT BẠN NGHĨ GÌ!