APS Tòa thị chính ảo

APS Biểu trưng Tòa thị chính ảo Thông tin Chương trình Học tập Ảo và
Mục câu hỏi và giải đáp cho các Gia đình VLP hiện tại

Tu, ngày 15 tháng 2022 năm XNUMX
7: 30 - 8: 30 chiều

Bấm vào đây để xem bản ghi cuộc họp. | Bấm vào đây để xem bản trình bày cuộc họp.


Cảm ơn tất cả những người đã tham dự trước APS Tòa thị sảnh. Bạn có thể xem lại các sự kiện trong cửa sổ video.

Đối với phụ đề chi tiết, hãy nhấp vào nút “CC” trên thanh công cụ dưới cùng của cửa sổ video (nếu bạn không thấy thanh công cụ, hãy nhấp một lần vào cửa sổ video).

(Chọn một Tòa thị chính trước đó để xem bằng cách nhấp vào một trong các video ở phía bên phải của cửa sổ video)

Tòa thị chính trước đây

  • Một Tòa thị chính ảo Back to School dành cho Nhân viên được tổ chức vào ngày 25 tháng 2021 năm XNUMX để cung cấp APS nhân viên với các bản cập nhật mới nhất về trường học và để trả lời các câu hỏi.
  • APS tổ chức hội trường thành phố bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha vào ngày 11 tháng 2021 năm 2021, để trả lời các câu hỏi liên quan đến năm học 2022-XNUMX sắp tới. APS nhân viên giải quyết các câu hỏi nhận được trước cũng như trả lời các câu hỏi trong sự kiện trực tiếp.APS Biểu trưng Tòa thị chính ảo
  • APS tổ chức hai Tòa thị chính Cộng đồng ảo vào ngày 17 và 18 tháng 2021 năm XNUMX, để giải quyết các câu hỏi về Trường hè. APS nhân viên giải quyết các câu hỏi nhận được trước cũng như trả lời các câu hỏi trong sự kiện trực tiếp.
  • Tiến sĩ Durán đã tổ chức một Hội trường Cộng đồng ảo vào ngày 16 tháng 2020 năm XNUMX để giải quyết Kế hoạch Quay lại Trường học. Giám đốc đã giải quyết các câu hỏi đã nhận được trước đó và trả lời các câu hỏi trong sự kiện trực tiếp bằng cách sử dụng Microsoft Teams và Facebook Live chat. Phiên dịch đồng thời được cung cấp bằng năm ngôn ngữ, bao gồm cả ASL, và có sẵn phụ đề chi tiết. Bản trình bày PowerPoint từ sự kiện có sẵn tại đây: Bài thuyết trình Powerpoint ngày 16 tháng XNUMX Tòa thị chính
  • Vào tháng 6, 2020, APS tổ chức một loạt các sự kiện ở tòa thị chính ảo để đặt câu hỏi cho Tiến sĩ Durán và tìm hiểu về ông với tư cách là Giám đốc sắp tới của chúng tôi.