Xem trực tiếp các cuộc họp cộng đồng

Khi khả thi, chúng tôi sẽ phát trực tiếp các cuộc họp và sự kiện của cộng đồng để bạn có thể tham gia vào quá trình này ngay cả khi bạn không thể tham dự. Xem buổi livestream mới nhất tại đây:

Để xem các buổi phát trực tiếp trước đây từ năm học này, hãy chọn một cuộc họp ở phía bên phải của cửa sổ video.

Xem các cuộc họp từ những năm trước