Hội thảo trên web của Cộng đồng về Lập kế hoạch Tiểu học

Hội thảo trên web ngày 24 tháng 2020 năm XNUMX

APS Hội thảo trên web về Lập kế hoạch cho Trường Tiểu học - Phân tích Đề xuất của Nhân viên 

APS tổ chức hội thảo trên web trực tiếp trên Lập kế hoạch cho trường tiểu học vào ngày 24 tháng 12, 30: 1-30: XNUMX chiều Trong hội thảo trên web này, nhân viên:

  • Các kịch bản cộng đồng đã đánh giá được gửi đến APS trong quá trình này cũng như đề xuất của Giám đốc
  • Các câu hỏi của thành viên cộng đồng đã được trả lời nhận được vào ngày 22 tháng XNUMX về phân tích nhân viên so sánh
  • Giải đáp các câu hỏi làm rõ nhận được trong hội thảo trên web về thông tin đã được trình bày

Bản trình bày PowerPoint không có âm thanh


Ngày 13 tháng 2019 năm XNUMX Hội thảo trên web

Trường Công lập Arlington đã tổ chức hội thảo trên web trực tiếp trên Lập kế hoạch sơ cấp vào ngày 13, 2019.

 

Bản trình bày PowerPoint không có âm thanh.