Tham Gia

Theo dõi chúng tối trên Twitter

Tham gia vào việc học của con bạn

(Đến sớm)

Ủy ban Cố vấn ELA

Mô hình Ủy ban Cố vấn ELA (ELAAC), một tiểu ban của Hội đồng Cố vấn về Dạy và Học (ACTL), nghiên cứu tất cả các phần của Chương trình Anh ngữ, bao gồm đọc, viết, nói và nghe. Ủy ban tập trung vào cách thức giảng dạy các thành phần này trong tất cả các cấp lớp, từ mẫu giáo đến trung học. Dựa trên nghiên cứu của họ với liên lạc nhân viên, các khuyến nghị được đưa ra cho hội đồng nhà trường trên cơ sở sáu tháng một lần. Để đọc các báo cáo trước, nhấn vào đây .

Để biết chi tiết cụ thể về từng cuộc họp ELAAC hàng tháng hoặc để liên hệ với nhân viên liên lạc, Lori Silver, vui lòng truy cập trang ELAAC.