Chương trình / Dịch vụ

Chương trình Anh ngữ của Trường Công lập Arlington dựa trên mô hình nghiên cứu và dựa trên bằng chứng. Chương trình tham gia vào một chu kỳ đánh giá, lập kế hoạch, giảng dạy và đánh giá lại để đảm bảo rằng tất cả học sinh được tham gia vào chương trình giảng dạy chất lượng cao, được thiết kế để đáp ứng các điểm mạnh và nhu cầu cá nhân của họ.

Để đọc thêm về các khóa học cụ thể được cung cấp, vui lòng xem APS Chương trình học.