Các chương trình khác

Chương trình Tiếp tục Trung học (Trường Trung học Cộng đồng Arlington & Langston)

(dành cho học sinh từ 18-22 tuổi trở lên)

Chương trình Tiếp tục Trung học at Trường trung học cộng đồng Arlington Langston mang đến cho học sinh từ 18 tuổi trở lên cơ hội lấy tín chỉ trung học trong một môi trường nhỏ và hỗ trợ. Học sinh có thể chọn tham gia chương trình vì nhiều lý do. Chương trình cho phép học sinh học một, hai hoặc ba lớp mỗi học kỳ. Học sinh cũng có thể tham gia các lớp học tại Trung tâm nghề nghiệp. Ngoài ra, học sinh có thể nhận được tín chỉ cho kinh nghiệm làm việc, dịch vụ học tập, lớp học hè và/hoặc nghiên cứu độc lập. Các lớp chiều muộn và buổi tối có sẵn từ thứ Hai đến thứ Năm.

Viện EL tại Trung tâm Hướng nghiệp

Viện Phát triển Nghề nghiệp và Thành tích Học tập, Trung tâm Hướng nghiệp (Lớp 9 - 12)

(Các) Điều kiện tiên quyết: Quyết định nhập học vào Học viện EL được đưa ra bởi Điều phối viên của Chương trình.

Viện EL chương trình được thiết kế dành cho học sinh EL 1-4 lớn hơn (tuổi từ 16-21), những người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​môi trường học tập nhỏ và có cấu trúc, tích hợp với thành phần nghề nghiệp và kỹ thuật. Học sinh ghi danh vào một khối phát triển ngôn ngữ tiếng Anh hai giai đoạn tích hợp đọc, viết và ngữ pháp. Họ cũng lấy thêm ba tín chỉ về toán, khoa học và nghiên cứu xã hội. Cuối cùng, học sinh ghi danh vào lớp tự chọn Giáo dục Kỹ thuật & Nghề nghiệp (CTE) kéo dài hai kỳ tại Trung tâm Hướng nghiệp. Học sinh tham gia chương trình được hưởng lợi bằng cách học tập để đạt được bằng tốt nghiệp trung học đồng thời đạt được chứng chỉ hoặc giấy phép trong các lĩnh vực chuyên môn đã chọn và/hoặc nhận tín chỉ đại học cho các lớp kỹ thuật của họ.

Tín chỉ trung học: Học sinh kiếm được tín chỉ trong tất cả các khóa học của Viện, có thể được áp dụng cho bằng tốt nghiệp trung học tiêu chuẩn hoặc nâng cao.