Đêm thông tin mẫu giáo - Ảo

https://www.apsva.us/early-childhood-prek/kindergarten-program/

Các gia đình sẽ tìm hiểu về thủ tục đăng ký và các khu vực lân cận và các trường lựa chọn có sẵn cho năm học 2022-23.

Sẽ có một ảo Ngày kéo dài bài thuyết trình sau Đêm thông tin mẫu giáo.

Mỗi trường tiểu học sẽ cung cấp một trò chơi ảo dựa trên trường học Buổi thông tin cho các gia đình trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Tư.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Đơn vị tổ chức

Trường học & quan hệ cộng đồng

Điện Thoại: (703) 228-6005