Chính sách mở và đóng cửa bị trì hoãn

Trong trường hợp các trường học bị trì hoãn khai giảng ngoài dự kiến ​​hoặc đóng cửa hoàn toàn, chương trình Extended Day proclip bông tuyếtgram tuân theo các hướng dẫn bên dưới:

  • Khi các trường học đóng cửa trong ngày, Chương trình Ngày kéo dài cũng sẽ đóng cửa.
  • Khi trường học mở cửa muộn hai giờ, Chương trình Ngày mở rộng cũng mở muộn hai giờ.
  • Khi trường học đóng cửa sớm bất ngờ (tức là thời tiết khắc nghiệt), Chương trình Ngày kéo dài sẽ bị đóng cửa và học sinh sẽ phải được đón khi tan trường.
  • Khi trường học đóng cửa vào giờ bình thường, nhưng các hoạt động sau giờ học bị hủy bỏ, Chương trình Ngày kéo dài sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, đề nghị phụ huynh lên kế hoạch cho thời gian di chuyển thêm để đảm bảo rằng học sinh được đón trước thời gian kết thúc chương trình.