Tài sản phát triển

Chương trình Ngày kéo dài cam kết làm cho thời gian ngoài trường học trở nên có giá trị, làm phong phú thêmclip tìm kiếm và niềm vui cho mọi trẻ em. Trước và sau giờ học mỗi ngày, nhân viên của Ngày Mở Rộng tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ tích cực với trẻ em và tạo cơ hội để học hỏi và phát triển thông qua vui chơi. Đó là một cách tiếp cận rất có chủ đích để xây dựng Tài sản Phát triển, những nền tảng thiết yếu cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em và thanh thiếu niên.

Nghiên cứu chỉ ra rằng một người trẻ càng có nhiều Tài sản Phát triển, thì anh ta / cô ta càng có nhiều khả năng phát triển thành một người trưởng thành khỏe mạnh, hiệu quả, tránh các hành vi nguy hiểm. Được thành lập bởi Viện tìm kiếm, Tài sản phát triển bao gồm các thuộc tính bên ngoài như hình mẫu người lớn, hoạt động sáng tạo và kỳ vọng cao. Tài sản cũng bao gồm các đặc điểm bên trong như tính chính trực, trung thực và khả năng giải quyết xung đột một cách hòa bình.

Thông qua các mối quan hệ tích cực, các hoạt động thú vị và các cơ hội và trải nghiệm độc đáo, Ngày mở rộng đang xây dựng Tài sản mỗi ngày với mọi trẻ em.

Tài sản là TÍCH CỰC!

Họ tập trung vào hỗ trợ chứ không phải thâm hụt. Ngày mở rộng hỗ trợ những người trẻ thông qua các mối quan hệ mà chúng tôi xây dựng, môi trường chúng tôi tạo ra và cơ hội mà chúng tôi cung cấp.

Tài sản CÓ THỂ ĐO LƯỜNG!

Nghiên cứu chỉ ra rằng: thanh niên càng có nhiều tài sản thì càng có nhiều khả năng đưa ra những lựa chọn lành mạnh và tích cực. Ngược lại, trẻ càng có ít tài sản thì càng có nhiều khả năng trẻ sẽ tham gia vào các hành vi rủi ro.

Tài sản là SỰ QUAN TÂM.

Extended Day tập trung một cách có ý thức vào chương trình của mình để bao gồm các hoạt động và cơ hội xây dựng tài sản ở trẻ em để giúp chúng trưởng thành và phát triển.