Tương tác với gia đình và cộng đồng (FACE)

Chào mừng bạn đến với Văn phòng Gắn kết Gia đình và Cộng đồng!

Bản sao Logo OFA

Tương tác với Gia đình và Cộng đồng (FACE) là một chiến lược giảng dạy trong đó các trường học cam kết tạo mối quan hệ hợp tác có ý nghĩa với các gia đình để hỗ trợ học sinh thành công trong học tập. Công việc FACE là công việc bình đẳng: bằng cách thúc đẩy mối quan hệ hợp tác bình đẳng giữa phụ huynh và các nhà giáo dục, chúng tôi hướng tới mục tiêu thu hẹp thành tích và cơ hội gaps in APS. Nghiên cứu rất thành công: khi trường học và gia đình hợp tác với nhau, học sinh, trường học và toàn bộ cộng đồng Arlington đều được hưởng lợi! 

Tìm hiểu thêm


Khung nâng cao năng lực kép 2019

Khung xây dựng năng lực kép

 

 

 

 

 

APS Sơ lược về mô tả chính sách của FACE

Sơ lược về chính sách FACE

APS Danh sách kiểm tra FACE