MẶT và GIÁO DỤC

Văn phòng Banner FACEBản sao Logo OFA

Teachers được lợi khi gia đình và nhà trường liên kết với nhau thường xuyên- trong suốt năm học và sau đó. Sự tham gia mạnh mẽ của gia đình giúp cải thiện hiệu suất của giáo viên; phụ huynh củng cố các bài học ở nhà, điều này có thể làm tăng sự phát triển trong học tập. Khi các gia đình tham gia, nó củng cố tầm quan trọng của giáo dục, cải thiện thái độ của học sinh hướng tới trường học, và giảm các vấn đề về hành vi. Sự tham gia của gia đình làm cho công việc của giáo viên trở nên dễ dàng hơn - và hạnh phúc hơn. Tìm hiểu thêm về Chương trình, Dịch vụ & Tài nguyên dành cho Nhà giáo dục.