Giới thiệu trường học FACE

Văn phòng Banner FACEBản sao Logo OFA

Đây là các ví dụ từ APS các trường học trong toàn học khu của chúng tôi, nơi nhân viên đang dẫn dắt thành công các nỗ lực gắn kết gia đình. Những mẫu cây nhà lá vườn này của  những nỗ lực gắn kết gia đình cho thấy nhân viên và gia đình thiết lập mối quan hệ tin cậy và cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung: sự thành công cho tất cả học sinh.

Tvề cơ bản, các sự kiện gắn kết gia đình được cấu trúc để các gia đình chủ yếu được giáo viên và ban giám hiệu 'nói chuyện với nhau', trọng tâm chính là cung cấp thông tin. Chúng tôi khuyến khích bạn xem tất cả các sự kiện gắn kết gia đình là cơ hội để nhân viên và gia đình bắt đầu xây dựng mối quan hệ tin cậy và trải nghiệm lớp học của bạn và trường học như một cộng đồng học tập, nơi học sinh, gia đình và nhân viên cùng làm việc hướng tới một mục tiêu chung: sự thành công của mọi học sinh.

Nhấp vào các liên kết bên dưới để tìm ví dụ về cách các trường học trong APS đang áp dụng các chiến lược nền tảng để bắt đầu mối quan hệ bền chặt với gia đình. Những chiến lược được nhấn mạnh này là nền tảng để xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa gia đình và nhà trường.

Giới thiệu trường học FACE
Thăm nhà trung học Wakefield

 

Giới thiệu trường học FACE
Đêm tựu trường tại Escuela Key
IMG_5986
Open House Picnic tại Carlin Springs ES

 

Back to School Night tại Claremont Elementary