Cơ sở vật chất & Hoạt động

Quản lý Cơ sở vật chất và Vận hành cung cấp sự giám sát và thẩm quyền đối với việc lập kế hoạch cơ sở vật chất, chương trình cải thiện vốn, thủy sản, bảo trì tòa nhà và mặt bằng, dịch vụ trông coi, quản lý năng lượng và vận chuyển. Khoảng 5 triệu feet vuông không gian trong 44 cơ sở và hơn 350 mẫu đất được quản lý và duy trì. Khoảng 240 xe buýt, xe tải, xe bán tải, xe sedan, xe kéo và thiết bị di chuyển được bao gồm trong đội xe buýt và xe hỗ trợ.

Quản trị F&O

Cơ sở Vật chất & Quản lý Hoạt động cung cấp các dịch vụ quản lý cho Phòng F&O của Trường Công lập Arlington. Chúng bao gồm những điều sau:

 • Chuẩn bị Ngân sách và Dự báo Chi tiêu
 • Mua sắm và Kiểm soát hàng tồn kho
 • Nhân viên
 • Phối hợp giữa các bộ phận
 • Chính sách và Thủ tục
 • Sự chuẩn bị khẩn cấp

Để biết thêm thông tin về Quản trị F&O, hãy gọi 703-228-6600.

Địa chỉ F&O:
Trung tâm giao dịch
2770 S Taylor St
Arlington VA 22206
703-228-6600

Liên hệ nhân viên

Yêu sách Họ tên Máy lẻ (703) 228-
Trợ lý tạm thời Giám đốc điều hành về Cơ sở vật chất và Hoạt động Cathy Lin 7731
Chuyên gia hành chính điều hành Vanessa Williams 6600
Giám đốc Kế hoạch Vận tải Đa phương thức Kristin Haldeman 7741
Giám đốc Giao thông Vận tải Kimberly Wilks 6640
Giám đốc bảo trì James Meikle 6617
Trợ lý Giám đốc Bảo trì Steven Bernheisel 6621
Giám đốc thiết kế và xây dựng Jeffrey Chambers 6613
Trợ lý Giám đốc Thiết kế và Xây dựng Benjamin Burgin 6606
Giám đốc vận hành nhà máy Arthur Bell 7732
Trợ lý Giám đốc Vận hành Nhà máy Khăn Kerm 6649
Giám đốc quản lý dưới nước Helena Machado 6264

 

@APSThiết bị

APSThiết bị

APSThiết bị

@APSThiết bị
RT @dhms_ptsa: Một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời chia sẻ lịch sử của trường chúng tôi và bốn học sinh đáng kinh ngạc đã bước xuống đồi…
Xuất bản ngày 08 tháng 21, 4 32:XNUMX sáng
                    
Theo