ParentVUE

Đăng nhập vào ParentVUEParentVUE Logo

Hoàn thành Quy trình Xác minh Trực tuyến Hàng năm (AOVP) qua ParentVUE vào tháng 10 31, 2022.

ParentVUE là một dịch vụ trực tuyến cho phép các gia đình:

  • Cập nhật thông tin liên hệ khẩn cấp và phụ huynh hàng năm (AOVP)
  • Xem điểm dừng xe buýt được chỉ định của học sinh
  • Báo cáo những lần vắng mặt sắp tới
  • Xem lịch trình đi học và lớp học của sinh viên
  • Giao tiếp với giáo viên
  • Xem điểm bài tập và phiếu điểm (học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông)
  • Và nhiều hơn nữa!

Sau khi một sinh viên được đăng ký tại APS, các gia đình nhận được mã kích hoạt được yêu cầu để thiết lập ParentVUE tài khoản. Nếu có câu hỏi hoặc hỗ trợ, hãy liên hệ với trường học của học sinh.

Tải xuống ứng dụng trên của bạn iPhone or Android ngày hôm nay!


ParentVUE Tài nguyên (tiếng Anh):

Tài nguyên của ParentVUE (tiếng Tây Ban Nha):

 


Các dịch vụ trực tuyến khác dành cho gia đình: