ParentVUE

ParentVUE LogoĐăng nhập vào ParentVUE

LƯU Ý: Nếu bạn cần một tài khoản hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với trường học của con bạn.

Thông tin thêm về Quy trình xác minh trực tuyến hàng năm

ParentVUE là một dịch vụ trực tuyến dành cho phụ huynh của học sinh Trường Công lập ACTIVE Arlington. ParentVUE là một công cụ trực tuyến giúp bạn theo dõi quá trình học tập của học sinh. Nó cho phép bạn cập nhật thông tin liên lạc và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin mới nhất về việc đi học và lên lịch của con bạn. Các gia đình trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể xem bài tập của lớp, điểm số, điểm học bạ và lịch sử khóa học với ParentVUE.

Cảm ơn bạn đã hợp tác với chúng tôi trong việc giáo dục học sinh của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn thấy công cụ này hữu ích! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn không nhận được thư của mình, hãy liên hệ với trường học của con bạn.

ParentVUE Tài nguyên (tiếng Anh):

Tài nguyên của ParentVUE (español):

 


Các dịch vụ trực tuyến khác dành cho gia đình: