Trung tâm thanh toán trực tuyến

Trường Công lập Arlington tạo sự linh hoạt cho học sinh và phụ huynh khi thanh toán các bữa ăn. Phụ huynh có thể thanh toán trực tuyến cho các bữa ăn của con mình bằng cổng thanh toán trực tuyến an toàn chấp nhận VISA® hoặc MasterCard®.

MySchoolBucks cung cấp:

  • An toàn - Hầu như loại bỏ những lo lắng về việc con bạn mang tiền đến trường
  • Thuận tiện - Thanh toán khi thuận tiện cho bạn, từ sự thoải mái tại nhà riêng của bạn, 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần
  • Kiểm soát - Bạn có thể thiết lập lời nhắc email tự động để thông báo cho bạn khi cần thanh toán cho tài khoản của con bạn hoặc thiết lập thanh toán tự động
  • Hiệu quả - Thanh toán cho tất cả con cái của bạn trong một bước, mặc dù chúng có thể học các trường khác nhau trong học khu

Cha mẹ có thể…

  • Thanh toán vào tài khoản bữa ăn của con họ 24 × 7, 365 ngày một năm
  • Xem các giao dịch mua tại quán cà phê
  • Theo dõi số dư tài khoản bữa ăn
  • Thiết lập lời nhắc qua email số dư thấp
  • Lập lịch thanh toán định kỳ

Bắt đầu ngay