Thực đơn & Giá Ala Carte

 

 Mức giá  Bữa ăn sáng  Bưa trưa
 Tiểu học  $1.75  $3.05
 Trung  $1.75  $3.15
 Giảm  $0.00  $0.00
 Người lớn  $2.75  $3.75
 Sữa  $0.75  $0.75

Giá Ala Carte- * Ala Carte sẽ không khả dụng trong quá trình học ảo

Nước $1.00 Sữa chua đông lạnh $ 1.00
Capri Sun 100% nước trái cây $ .75 Ống sữa chua Chobani $ .50
Đồ ăn nhẹ nướng $ .80 Sữa chua Upstate 4oz $ .50
Nước trái cây rất tốt $1.00 Sữa chua Upstate 8oz $ 1.00
Nước ép trần $2.00 Pudding (không béo) $ 80
Cookie $ .50 Nước La Croix $ 1.00