Phòng ở

Chỗ ở là những hỗ trợ và dịch vụ được cung cấp để giúp học sinh tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông và chứng minh việc học một cách hợp lệ.

Ví dụ về chỗ ở

Trình bày

 • Phiên bản âm thanh của sách giáo khoa
 • Sách với bản in lớn
 • Thiết bị phóng đại
 • Gợi ý hình ảnh
 • Ghi chú bằng văn bản
 • Đề cương

Phản ứng

 • Sử dụng máy tính
 • Người sao lại
 • Xử lý văn bản

Lập kế hoạch

 • Thời gian kéo dài để làm bài kiểm tra hoặc hoàn thành bài tập về nhà
 • Nghỉ giải lao nhiều lần hoặc thường xuyên
 • Kiểm tra trong nhiều ngày

Cài đặt

 • Chỗ ngồi ưu tiên
 • Làm bài kiểm tra trong một căn phòng không bị phân tâm

Bộ Giáo dục Virginia - Hướng dẫn Can thiệp Đặc biệt Hai lần