Nhận dạng sớm và can thiệp

Nhận dạng Giáo dục Đặc biệt và Tính đủ điều kiện
Học sinh bị nghi ngờ có khuyết tật cần được hướng dẫn chuyên biệt nên được giới thiệu đến Ủy ban Nghiên cứu Học sinh tại trường địa phương của họ. Trẻ em từ 2 đến 5 tuổi có thể được giới thiệu đến APS Chương trình Tìm con.

Tính đủ điều kiện của dịch vụ được tặng

Việc xác định và đủ điều kiện của học sinh cho các dịch vụ năng khiếu là một quá trình bốn bước bao gồm sàng lọc, giới thiệu, xác định và đánh giá lại. Học sinh có thể được xem xét cho các dịch vụ năng khiếu bất cứ lúc nào trong quá trình học ở trường của mình trong một hoặc nhiều lĩnh vực sau:

  • Năng khiếu học tập cụ thể về tiếng Anh, toán, khoa học, nghiên cứu xã hội (K-12)
  • Năng khiếu nghệ thuật thị giác và / hoặc biểu diễn (3-12)

Học sinh phải đăng ký vào Trường Công lập Arlington (K-12) để được xem xét cho quá trình đủ điều kiện. Tìm hiểu thêm