Tài nguyên rửa tay

Hướng dẫn rửa tay cho gia đình: Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC)
Câu chuyện xã hội rửa tay (Nhiều lựa chọn ngôn ngữ): Cục Hỗ trợ Người tự kỷ và Dân số Đặc biệt của PA
Dạy rửa tay - cho trẻ nhỏ: Sức khỏe cộng đồng Columbus
Công cụ trực quan - Trình tự rửa tay