Giáo dục sức khỏe, thể chất và lái xe

Sứ Mệnh

Phòng Giáo dục Sức khỏe và Thể chất của Trường Công lập Arlington cam kết giáo dục học sinh trở thành người học chăm sóc sức khỏe suốt đời bằng cách tham gia các hoạt động phát triển các hành vi khuyến khích sức khỏe tốt, phát triển các kỹ năng xã hội phù hợp và thúc đẩy thể dục trong và ngoài môi trường giáo dục.

Các mục tiêu về sức khỏe và giáo dục thể chất

 • Mục tiêu giáo dục sức khỏe tiểu học: Giáo dục sức khỏe học sinh tiểu học cung cấp các khái niệm và kỹ năng phù hợp với lứa tuổi để hỗ trợ học sinh đưa ra các quyết định lành mạnh nhằm cải thiện, duy trì và thúc đẩy sức khỏe cá nhân và gia đình.
 • Mục tiêu Giáo dục Sức khỏe Trung học Cơ sở: Giáo dục sức khỏe trung học cơ sở cung cấp cho học sinh các khái niệm sức khỏe chính và các kỹ năng cần thiết để hình thành các hành vi và thực hành lành mạnh.
 • Mục tiêu Giáo dục Sức khỏe Trung học: Giáo dục sức khỏe ở trường trung học cung cấp kiến ​​thức toàn diện về kỹ năng, nhận thức cộng đồng và tiếp cận thông tin cho phép học sinh đưa ra các quyết định lành mạnh và trưởng thành.
 • Mục tiêu giáo dục thể chất tiểu học: Giáo dục thể chất cấp tiểu học cung cấp sự tham gia vào các hoạt động đầy thử thách thúc đẩy lối sống lành mạnh, phát triển vận động và kỹ năng, kiến ​​thức thể dục và tinh thần thể thao.
 • Mục tiêu Giáo dục Thể chất Trung học Cơ sở: Giáo dục thể chất ở trường trung học khuyến khích phát triển các kỹ năng thể chất, xã hội và cảm xúc và kiến ​​thức nhận thức cần thiết để tham gia vào các hoạt động thể thao và suốt đời.
 • Mục tiêu giáo dục thể chất của trường trung học: Giáo dục thể chất ở trường trung học dạy học sinh phát triển và thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe / thể chất cá nhân suốt đời bằng cách sử dụng các kỹ năng thể chất, kiến ​​thức sức khỏe và hành vi tích cực có được.

 

@APSHPEđiền kinh

APSHPEđiền kinh

Debbie DeFranco

@APSHPEđiền kinh
RT @WannaTeachPE: Bridges and Tunnels! ⚽️🔥👣 Brilliant team activity that encompasses a range of fitness components whilst encouraging coop…
Xuất bản ngày 04 tháng 22 năm 6 55:XNUMX sáng
                    
APSHPEđiền kinh

Debbie DeFranco

@APSHPEđiền kinh
RT @CharterOakPE: Cooperative Noodle Challenges with 2nd grade. This challenge was to create different exercises where the noodle touches b…
Xuất bản ngày 04 tháng 22 năm 6 48:XNUMX sáng
                    
APSHPEđiền kinh

Debbie DeFranco

@APSHPEđiền kinh
RT @corsophysed: K-2 students working on stick handling skills today in #PhysEd .Students were challenged to stay inside or go around their…
Xuất bản ngày 01 tháng 22 năm 3 11:XNUMX sáng
                    
Theo