Chia sẻ tiếng nói của bạn và tham gia!

Chúng tôi mời nhân viên, sinh viên và gia đình của chúng tôi tham gia!

Sử dụng mẫu đơn đăng ký này để gửi một bài thơ, ảnh, bài hát, tác phẩm, nghệ thuật, trích dẫn hoặc hình ảnh đại diện khác GỐC của bạn. Chúng tôi muốn nghe tiếng nói của bạn và sẽ lên đến đỉnh điểm trong tháng bằng cách chia sẻ giọng nói và bài dự thi của bạn trong suốt tuần của ngày 10 tháng XNUMX.

Vui lòng chỉ gửi tác phẩm của riêng bạn.

Vui lòng gửi bài dự thi của bạn trước ngày 30 tháng XNUMX.

  • Họ tên * Yêu cầu
  • Tôi là: * Yêu cầu
  • Thả tệp tại đây hoặc
    Các loại tệp được chấp nhận: jpg, gif, png, pdf, mp4, mp3, wav, mov.