Hỗ trợ máy tính để bàn

Nhóm Hỗ trợ Máy tính để bàn cung cấp hỗ trợ phần cứng tại chỗ trong các trường học và văn phòng hành chính. Nhóm chịu trách nhiệm đảm bảo rằng công nghệ được sử dụng bởi APS nhân viên và học sinh được bảo dưỡng và duy trì theo quy trình hoạt động tiêu chuẩn của chúng tôi.

  • Sửa chữa phần cứng
  • Nhận và giao thiết bị công nghệ
  • Tư vấn CNTT
  • Làm mới phần cứng
  • Sửa chữa máy in
  • Bảo trì máy chiếu video