Hỗ trợ tích hợp

Nhóm Hỗ trợ Tích hợp chịu trách nhiệm tích hợp, cung cấp và bảo trì phần mềm trên các thiết bị của học sinh và nhân viên, máy tính lập trình và các thiết bị dùng chung. Nhóm Hỗ trợ Tích hợp hỗ trợ các nền tảng Windows, Macintosh và iOS.

Nhóm cung cấp dịch vụ in mạng cho các máy trạm trên APS mạng để cho phép sinh viên và nhân viên in đến các máy in và máy photocopy nối mạng.

  •  Quản lý máy tính để bàn
  •   Dịch vụ in ấn
  •   Làm mới máy in
  •   Các công cụ năng suất chung (Microsoft Office, Acrobat, Phần mềm vi-rút, v.v.)
  •   Tư vấn CNTT
  •   Ứng dụng tùy chỉnh phần mềm