Hỗ trợ mạng

Nhóm Hỗ trợ Mạng cài đặt và duy trì phần cứng, phần mềm và cơ sở hạ tầng mạng trong APS Trung tâm dữ liệu và tất cả APS cơ sở vật chất. Nhóm chịu trách nhiệm về các dịch vụ mạng được quản lý tập trung như lưu trữ, dịch vụ xác thực, truy cập từ xa, hỗ trợ các dịch vụ được lưu trữ, truy cập tệp và các gói mạng của mọi APS cũng như nhiều dịch vụ khác.

 •  Dịch vụ Internet
 •  Lưu trữ tập tin
 • Lưu trữ
 • Dịch vụ xác thực
 •  Bảo mật CNTT
 • Mạng không dây
 • Dữ liệu mạng
 • Mạng lưới lưu trữ
 • Truy cập phòng xông hơi từ xa qua máy tính để bàn, di động hoặc máy tính bảng
 • Dịch vụ email
 • Cơ sở hạ tầng in ấn
 • Trung tâm dữ liệu
 • Tích hợp và trao đổi dữ liệu với các giải pháp doanh nghiệp
 • Tư vấn CNTT