Hệ thống hỗ trợ theo bậc Arlington (ATSS)

Chào mừng bạn đến với Trang web Hệ thống Hỗ trợ theo Bậc của Arlington! 

Hệ thống hỗ trợ theo bậc Arlington (ATSS) là khung bao quát bao gồm cả khía cạnh học thuật và xã hội / cảm xúc của việc học. Các ATSS khuôn khổ là một thành phần chính của APS chiến lược hỗ trợ TẤT CẢ người học và đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với một nền giáo dục chất lượng cao, mạnh mẽ. ATSS thực hiện là trách nhiệm chung của tất cả APS nhà giáo dục, nhân viên, gia đình và cộng đồng. Nó được thiết kế để cho phép các nhà giáo dục đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của học sinh từ các nền tảng khác nhau, trình độ thông thạo ngôn ngữ, phong cách học tập và mức độ thành tích.

Trong vài tháng tới, ATSS văn phòng sẽ cập nhật thông tin và liên kết có sẵn thông qua ATSS trang web. Chúng tôi mong muốn cung cấp cho cộng đồng của mình những nguồn hỗ trợ và tài nguyên mới.

Sứ Mệnh

Mục tiêu của ATSS là cung cấp một khung hướng dẫn phân cấp chất lượng cao được cá nhân hóa, linh hoạt và toàn diện. Sử dụng các nguyên tắc của Thiết kế Phổ quát để Học tập, chúng tôi thúc đẩy việc sử dụng các nguồn tài nguyên ngoại khóa dựa trên bằng chứng, toàn diện và chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu học tập, tình cảm-xã hội và hành vi của TẤT CẢ người học.

Tuyên bố Tầm nhìn

Hỗ trợ các trường học trong việc phát triển các hệ thống hỗ trợ theo cấp độ hành vi và học thuật bền vững thông qua xây dựng mối quan hệ, học tập chuyên môn tập trung và huấn luyện chiến lược để đảm bảo các trường có hệ thống cần thiết để đảm bảo kết quả công bằng cho tất cả học sinh.

Niềm tin cốt lõi

 • Học sinh đến trước.
 • Vốn chủ sở hữu là cơ bản.
 • Các quyết định được thông báo bằng dữ liệu.
 • Cải tiến là liên tục.
 • Biết tốt hơn, làm tốt hơn.

Nếu bạn muốn biết thêm về ATSS, hãy xem video dưới đây.

 

 

 

@ATSS_APS

ATSS_APS

ATSS_APS

@ATSS_APS
RT @ReallyGreatRead: Lịch trình tháng XNUMX của chúng tôi là ở đây! Chọn ngày và giờ phù hợp nhất để bạn tìm hiểu thêm về Khoa học của…
Xuất bản ngày 03 tháng 22 năm 8 52:XNUMX sáng
                    
ATSS_APS

ATSS_APS

@ATSS_APS
Buổi ra mắt cuốn sách này trông rất tuyệt. Nếu bạn muốn tham dự Buổi ra mắt Sách về Phong trào Định nghĩa: Hãy đăng ký MIỄN PHÍ tại đây- https://t.co/04aCVDv3kO
Xuất bản ngày 14 tháng 22, 8 05:XNUMX sáng
                    
Theo