ATSS Cộng đồng học tập chuyên nghiệp

Hệ thống Hỗ trợ theo Bậc của Arlington hoạt động trong khuôn khổ PLC để giúp các trường xây dựng năng lực đáp ứng cả nhu cầu học tập, hành vi và tình cảm xã hội của học sinh. Hai khuôn khổ này phối hợp nhịp nhàng với nhau để hỗ trợ trẻ toàn diện.

Biểu đồ PLC
(Bấm vào ảnh để phóng to)

Định nghĩa

  • Mục tiêu hay mục tiêu là gì?
  • Chúng ta muốn học sinh biết hoặc có thể làm gì?

Xác định

  • Những lý do có thể xảy ra khiến mục tiêu / mục tiêu hoặc hành vi mong muốn không đạt được là gì?

Phát triển

  • Tạo và thực hiện một kế hoạch hành động. (can thiệp và hoặc tăng tốc)

Đánh giá

  • Đánh giá hiệu quả của kế hoạch hành động và sửa đổi nếu cần
Câu hỏi về PLC ATSS
Chúng ta mong đợi học sinh của mình học được gì? Các mục tiêu cốt lõi của Chương trình giảng dạy và Kỳ vọng về Hành vi
Làm thế nào chúng ta biết họ đang học? Đánh giá
Chúng ta sẽ trả lời như thế nào khi họ không học? Can thiệp
Chúng ta sẽ trả lời như thế nào nếu họ đã biết? Học nâng cao / Tăng tốc

Tìm hiểu thêm về chương trình đào tạo PLC do APS